Animaloterapia


Animaloterapia jest metodą, wspomagającą rehabilitację osób z niepełnosprawnością. Polega na bliskim kontakcie ze zwierzętami, poprawiającym kondycję psychoruchową. Metoda dedykowana jest szczególnie osobom ze złożonymi niepełnosprawnościami, których podłożem są porażenia i urazy mózgowe. Zalecana jest w terapii osób z zespołem Downa, porażeniem kończyn, zanikiem mięśni, zaburzeniami uwagi (ADHA), autyzmem oraz opóźnionych w rozwoju intelektualnym, motorycznym i niewidomych. Animaloterapia ukierunkowana jest na poprawę funkcjonowania w sferze poznawczej (rozwijanie słownictwa, poprawianie pamięci krótko- i długotrwałej), emocjonalno-społecznej (rozwijanie interakcji) oraz motorycznej (rozwijanie poczucia równowagi, wzmacnianie siły mięśni oraz ogólne usprawnienie).

Fundacja WRÓĆ, mając na celu umożliwienie dzieciom z niepełnosprawnością korzystanie z dobrodziejstw kontaktu ze zwierzętami podjęła kroki w kierunku stworzenia terapeutycznego Mini ZOO, gdzie pod okiem opiekunów dzieci mają możliwość przebywania na terenie wybiegów, karmienia i głaskania zwierząt.

Powrót